Pasienttransport:

Ring Kjørekontoret for Pasienttransport på telefon: 05515 for å bestille taxi. Ønsker du mer informasjon kan du lese om det her →

Hva skal jeg betale når jeg ikke har frikort?

  • Maksimalt egenandelsbeløp når du benytter rekvisisjon er kr. 159,- Det betyr følgende: Dersom turen kommer på mindre enn kr. 159,- skal du betale for hele turen. Kommer den på mer skal du betale egenandelen på kr. 159,- Beløpet kan betales med kontant eller kredittkort.

Hva må jeg huske på i forbindelse med selve transportoppdraget?

  • Dersom du har papirrekvisiisjon, leveres denne til sjåfør ved påstigning.

Forhåndsbestilling av spesialturer:

Ring 941 90 003 for å bestille bil hvis du har spesielle behov. Bestiller du i god tid gir du oss en god mulighet til å innfri dine ønsker. Dette kan for eksempel være nyttig hvis du skal ta med hund i bilen, eller hvis du har behov for barnesete.

FØRERHUND VELKOMMEN

Siljan taxi har  Drãger Alkolås i bilene.

 

Pakkekjøring:

Noen ganger haster det å levere pakker. Tjenesten er trygg, sikker og ikke minst rask. Vi gir deg full oversikt over kostnadene på en detaljert og spesifisert faktura. Ved pakkekjøring beregnes 25% mva. i motsetning til persontransport, hvor det beregnes 12% mva.

Sikring av barn:

Når det gjelder sikring av barn i taxi er det barnets vekt som avgjør hvilket sikringsutstyr som skal brukes. Alt godkjent utstyr er delt inn i vektklasser:

  • Babysete: 0 – 13 kg.
  • Barnesete: 9 – 18 kg.
  • Barnesete/Pute: 15 – 36 kg.

Du kan lese mer her →

Skoleskyss:

Informasjon om skoleskyss finner du her →

 Dette bør du vite om taxi i Norge

Taxi er den fleksible delen av kollektivtilbudet, som leverer skreddersydd transport døgnet rundt, 365 dager i året i hele landet.

”Bransjen har et viktig samfunnsoppdrag”

Norske drosjer kjører mer enn 32 millioner turer årlig.

Sysselsetter ca 17.000 personer over hele landet

Omsetter for nær 9 mrd kroner og bidrar med 3 mrd i skatter pr år.

Norske drosjer er blant de teknologisk fremste i verden.

Drosjenæringen er en viktig del av velferdstilbudet. Vi kjører eldre, skolebarn, funksjonshemmede, pasienter og alle andre.

Kundeavtale:

 

Bestiller dere mye taxi kan et fast kundeforhold til Siljan Taxi være lønnsomt og gi dere mer praktiske rutiner knyttet til taxibestilling og fakturering. Ta kontakt med vår salgsavdeling på janragnarfredin@gmail.com og du vil bli oppringt for en uforpliktende prat.

 

En strategiplan for miljø-satsing:

Forbundet prioriterer arbeid som vil gjøre medlemmene/næringens utøvere i stand til å møte framtidige (miljø-)krav fra private og offentlige kunder.
Forbundet vil overfor næringens storkunder kjøre åpen prosess omkring utvikling av bransjenorm for miljøkrav.
Forbundet vil stille miljøkrav til sine samarbeidspartnere hos næringens leverandører, og oppfordre medlemmene til også å stille slike krav.
Forbundet vil legge vekt på miljøeffekter i sine forslag til endringer i næringens rammebetingelser, som f eks skatter og avgifter.

 

Obligatorisk bombrikke for kjøretøy over 3,5 tonn

Fra og med 1. januar 2015 er det obligatorisk for alle kjøretøy over 3,5 tonn i næring å ha bombrikke i Norge.

Påbudet ble vedtatt av Stortinget 10. oktober 2014. Ordningen gjelder for kjøring på hele det norske, offentlige vegnettet. Innen 1. januar 2015 må derfor alle kjøretøy som omfattes av påbudet ha tegnet avtale og montert gyldig bombrikke på riktig måte i frontruten.

Politi, Tollvesen og Statens vegvesen skal kontrollere at påbudet overholdes. Hvis kjøretøyet ikke har gyldig avtale og bombrikke, utstedes et gebyr på kr 8 000. Det øker til kr 12 000 dersom gebyret ikke er betalt innen tre uker. Ved gjentakelse innen to år er gebyret kr 16 000.

Skaff deg derfor bombrikke i tide.