Forsterkede smitteverntiltak (vurderes med utgangspunkt i smitterisikoen i samfunnet):

Passasjerer og ansatte bør bruke munnbind på reisen når avstand ikke kan opprettholdes

Virksomhetene bør forsterke renholdet og rutiner for å håndtere avfall.

Spesielt for taxi:

 • Det anbefales å ikke ha passasjerer i forsetet for å opprettholde avstand
 • Det anbefales at passasjerer i baksetet bruker munnbind dersom det er flere passasjerer og de ikke tilhører samme husstand/kohort
 • Det anbefales at sjåfør benytter munnbind
 • Hånddesinfeksjonsmiddel og desinfeksjonsservietter
 • Hansker
 • Øyebeskyttelse
 • Tørkepapir
 • Søppelposer
 • Sjåføren skal alltid informeres om at pasienten er bekreftet eller mistenkt smittet med covid-19

Pasienttransport:

Ring Kjørekontoret for Pasienttransport på telefon: 05515 for å bestille taxi. Ønsker du mer informasjon kan du lese om det her →

Hva skal jeg betale når jeg ikke har frikort?

 • Maksimalt egenandelsbeløp når du benytter rekvisisjon er kr. 164,- Det betyr følgende: Dersom turen kommer på mindre enn kr. 164,- skal du betale for hele turen. Kommer den på mer skal du betale egenandelen på kr. 164,- Beløpet kan betales med kontant eller kredittkort.

Hva må jeg huske på i forbindelse med selve transportoppdraget?

 • Dersom du har papirrekvisiisjon, leveres denne til sjåfør ved påstigning.

Forhåndsbestilling av spesialturer:

Ring 941 90 003 for å bestille bil hvis du har spesielle behov. Bestiller du i god tid gir du oss en god mulighet til å innfri dine ønsker. Dette kan for eksempel være nyttig hvis du skal ta med hund i bilen, eller hvis du har behov for barnesete.

FØRERHUND VELKOMMEN

Siljan taxi har  Drãger Alkolås i bilene.

Interlock 7000

Dräger Interlock 7000 er arbeidsgiveres førstevalg ved kvalitetssikring av transport. En alkolås som allerede fra tegneblokken er konstruert med brukeren i fokus. Høy kvalitet og mange smarte og unike funksjoner garanterer at sjåførene er fornøyde og at transporten kommer trygt frem. Interlock 7000 er også forberedt for de kommende lovkravene for kjøretøy i år 2022.

 

Pakkekjøring:

Noen ganger haster det å levere pakker. Tjenesten er trygg, sikker og ikke minst rask. Vi gir deg full oversikt over kostnadene på en detaljert og spesifisert faktura. Ved pakkekjøring beregnes 25% mva. i motsetning til persontransport, hvor det beregnes 12% mva.

Sikring av barn:

 • Det er påbudt å sikre barn i bil. Barn som er under 135 cm høye skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt og høyde.
 • Barn mellom 135 og 150 cm skal bruke godkjent barnesikringsutstyr dersom slikt utstyr er tilgjengelig i bilen. Etter dette skal både barn og voksne sikres med bilbeltet.
 • Barn skal ikke transporteres i bakovervendt barnestol i forsete der det er airbag. Unntaket er hvis kollisjonsputen er deaktivert manuelt eller automatisk.
 • I bil der det ikke er bilbelter (veteranbiler) skal barn under tre år ikke transporteres. Barn over tre år skal ikke transporteres i forsete i biler uten bilbelte.
 • Barnesikringsutstyret må monteres slik det står beskrevet i bruksanvisningen og være godkjent etter ECE-regulativ 44.03, 44.04 eller 129.

Du kan lese mer her →

Skoleskyss:

Informasjon om skoleskyss finner du her →

Kundeavtale:

Bestiller dere mye taxi kan et fast kundeforhold til Siljan Taxi være lønnsomt og gi dere mer praktiske rutiner knyttet til taxibestilling og fakturering. Ta kontakt med vår salgsavdeling på janragnarfredin@gmail.com og du vil bli oppringt for en uforpliktende prat.

 

En strategiplan for miljø-satsing:

Forbundet prioriterer arbeid som vil gjøre medlemmene/næringens utøvere i stand til å møte framtidige (miljø-)krav fra private og offentlige kunder.
Forbundet vil overfor næringens storkunder kjøre åpen prosess omkring utvikling av bransjenorm for miljøkrav.
Forbundet vil stille miljøkrav til sine samarbeidspartnere hos næringens leverandører, og oppfordre medlemmene til også å stille slike krav.
Forbundet vil legge vekt på miljøeffekter i sine forslag til endringer i næringens rammebetingelser, som f eks skatter og avgifter.

 

Obligatorisk bombrikke for kjøretøy over 3,5 tonn

Fra og med 1. januar 2015 er det obligatorisk for alle kjøretøy over 3,5 tonn i næring å ha bombrikke i Norge.

Påbudet ble vedtatt av Stortinget 10. oktober 2014. Ordningen gjelder for kjøring på hele det norske, offentlige vegnettet. Innen 1. januar 2015 må derfor alle kjøretøy som omfattes av påbudet ha tegnet avtale og montert gyldig bombrikke på riktig måte i frontruten.

Politi, Tollvesen og Statens vegvesen skal kontrollere at påbudet overholdes. Hvis kjøretøyet ikke har gyldig avtale og bombrikke, utstedes et gebyr på kr 8 000. Det øker til kr 12 000 dersom gebyret ikke er betalt innen tre uker. Ved gjentakelse innen to år er gebyret kr 16 000.

Skaff deg derfor bombrikke i tide.