Taxi er kollektiv

Vi er «den forlengede arm» for de titusener som av fysiske eller psykiske årsaker ikke kan benytte det tradisjonelle kollektivtilbudet. Vi kan ikke se at disse grupper skal ha forringende fremkomstmuligheter fordi de har «kjøpt billett» på et annet kollektivalternativ.

Visjon for taxinæringen

Norsk taxinæring skal fremstå som en seriøs bransje med høyt aktede og tilfredse utøvere som tilbyr effektiv, komfortabel, sikker og miljøvennlig persontransport med høy kvalitet i sitt lokalmiljø.

Den forretningsmessige drift er organisert gjennom profesjonelle foretak, hvor eierinteressene er knyttet til utøverne av taxiyrket.

Utøverne og foretak står for en fortløpende produktutvikling og markedsmessig profilering av næringen.

Utøvernes og foretakenes økonomi og utvikling er tuftet på sunne økonomiske prinsipper og konkurranse på like vilkår.

Flexiruter er et transporttilbud til alle

Flexiruter er et transporttilbud til alle, – særlig tilrettelagt for deg med lettere funksjonshemninger eller aldersrelaterte lidelser. Flexiruter gir et godt tilbud til offentlig og privat service og sosiale treff.

Alle bestillinger ang Flexiruter må bestilles på tlf. 941 90 003

Drosjene skifter til parallelltakst 1. september 2011

Den 1. september 2011 endrer drosjenæringen takstsystem. Da trer forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn (30.9.2010) i kraft. Forskriften gjelder for alle landets drosjer. Oppdrag etter kontrakt med helseforetak, fylker eller kommuner er unntatt.